VSP VIDEO , Zvonimir bašica
Slide background
Slide background
Slide background

AUDIO-VIDEO PRODUKCIJA / AUDIO-VISUAL PRODUCTION


Ton ide! Svjetlo ide! Kamera ide! / Roll sound! Roll camera! Action!

Znate kako se danas kaže: „ako nije snimljeno, nije se ni dogodilo!“

U našem svijetu, sve također mora biti snimljeno dobro, jer ako nije snimljeno dobro – kao da nije ni snimljeno! A da bi se nešto dobro snimilo kamerom, foto-aparatom ili dronom, sve na licu mjesta mora biti bez greške: ton, rasvjeta, pozornica, kamere.  E, da bi sve na licu mjesta bilo bez greške, potrebno je sve na vrijeme pripremiti, postaviti i isprobati. A da bi sve bilo na vrijeme, moraš uračunati kašnjenje!

Slika i zvuk u svakom trenutku imaju veliki utjecaj na raspoloženje; nakon trideset godina, mi ćemo to prvi potvrditi! Stoga svemu i bez iznimke pristupamo jednako ozbiljno, jer u ovom što mi radimo najčešće postoji samo jedna prilika da se to napravi zaista dobro. A tako volite, zar ne?

You know what they say today: “If it wasn’t recorded, it’s like it didn’t happen.”

Well, in our corner of the universe, things also need to be recorded well, because if they weren’t recorded well – it’s like they weren’t recorded at all! For something to turn out well on camera, film or drone, actual conditions on the spot must be perfect: sound, lighting, stage, cameras. For actual conditions to be perfect, one must prepare on time, test the set ups and make decisions. For everything to be on time, you must account for tardiness!

Picture and sound hold dramatic power over moods; after thirty years, we’ll be the first to attest to that! We thus approach each project seriously and studiously, because in what we do – you only get one shot at doing something really well. And that’s how you like it, isn’t it?

Photography

Video Production

Live Stream

Equipment rental

Drone Filming