VSP VIDEO , Zvonimir bašica
Slide background
Slide background
Slide background

O NAMA / ABOUT US


Bilo da je u pitanju družba ili služba, kvalitetna audio-vizualna rješenja ključna su za uspjeh Vašeg događaja. Od ozvučenja i rasvjete, preko video-zidova i video-veza, do promotivnih filmića i dokumentarnih zapisa, audio-vizualna produkcija može uljepšati, osvježiti, obogatiti, naglasiti ili ovjekovječiti Vaš event.

Od 1989, VSP se bavi: audio – video produkcijom, post-produkcijom, fotografijom i multimedijama. Poznajemo starinske metode rada kao i nove tehnologije. Radili smo na skoro svakoj lokaciji u dubrovačkoj regiji, na nekim i u različitim prigodama. Bilo bi nezahvalno reći da smo u ta skoro tri desetljeća već sve vidjeli, ali dosta toga uistinu jesmo – i malo nas što može iznenaditi ili dočekati nespremne.

Što je važno kod našeg posla? Važno je sve odraditi kako treba prvi put, jer veoma često ne postoji druga prilika, druga klapa. Mislimo unaprijed, oslanjamo se na iskustvo i temeljito se pripremamo. Mlad smo i kreativan tim, pratimo trendove, ali i tradiciju. Nastojimo održati sebe, opremu, a evo i web-stranicu, ukorak s vremenom.

Zašto mi? Ponajviše zbog iskustva i posvećenosti, a ponešto i zbog vesele prirode. Ili kako bi to Bašo odgovorio:

'Jer kad se problem dogodi - a dogodit će se jer se problemi uvijek dogode, mi ćemo ga riješiti.'

Whether you’re setting up an event for friends or foes, quality audio-visual solutions are always at the backbone of its success. From sound design and stage lighting, over video walls and video calls, to videography, audio-visual productions can elaborate, invigorate, enrich, accentuate, and eternalize your happening.

Since 1989, VSP has been involved in audio-visual production, post-production, photography and multimedia. We’re acquainted both with old-fashioned techniques and new technologies. We’ve worked at probably all locations in Dubrovnik region, some on different occasions too. To say we’ve seen it all over those three decades would be an overstatement, but we have seen (and recorded!) a lot – and not much can surprise us or catch us off-guard.

What's the most important in our work? It’s getting it right the first time, because often, you don’t get another chance, another take. We think beforehand, rely on experience and prepare thoroughly. We’re a young and creative team, we follow trends but also traditions. We try to keep ourselves, our equipment, and now even our webpage, up to date.

Why us? Mainly for experience and dedication, but a bit for our cheerful nature too. Or as Bašo would answer that question:

“Because when the problem happens – and it will happen because problems always happen, we will solve it.”